کنترل دمای مخلوط بتن و بررسی مشکلات و راهکارهای بتن ریزی در هوای سرد

کنترل دمای مخلوط بتن و بررسی مشکلات و راهکارهای بتن ریزی در هوای سرد

dama-makhlote-boton-1.jpg dama-makhlote-boton-1.jpg
dama-makhlote-boton-2.jpg dama-makhlote-boton-2.jpg

به طور کلی کنترل دمای اولیه مخلوط بتن به واسطه اثر بخشی قابل ملاحظه ای که در خواص بتن از جمله مقاومت فشاری،مدول الاستیسیته، نفوذ پذیری و … خواهد داشت از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بررسی مسائل و مشکلات آن جایگاه ویژه ای را در مباحث تکنولوژی بتن به خود اختصاص داده است و به تناسب اهمیت آن،لازم است بررسی های کارشناسی مربوطه صورت پذیرد.


دمای مخلوط بتن:

مصالح بتن اعم از سیمان،آب،سنگدانه و افزودنی ها،متناسب با دمای اولیه و جرمی که دارند در تعیین دمای مخلوط بتن تاثیر گذار می باشند و لذا با داشتن این پارامترها می توان دمای مخلوط بتن را تعیین نمود:

فراسرد


در این رابطه مجهولات WwsوWwa وزن شن مرطوب و ماسه موطوب هستند.همچنین Wc,Ws,WaوWw وزن شن خشک،ماسه خشک،سیمان و آب لازم بوده و مجهولاتT , Tw, Tc, Ts, Ta به ترتیب دمای شن مرطوب،دمای ماسه مرطوب،دمای سیمان،دمای آب و دمای تعادل مورد نیاز برای مخلوط بتن است.C w ظرفیت گرمایی ویژه آب و ,Ca, Cc و Cs به ترتیب ظرفیت گرمایی ویژه سیمان،شن و ماسه می باشد و مقادیرشان معلوم است:

فراسرد


بنابراین می توان با تنظیم دمای هر یک از مصالح به دمای مطلوب و مورد نظر برای بتن رسید.


تدابیر لازم:

راه حل های متفاوت ومختلفی را می توان برای حل مشکلات دمایی بتن پیشنهاد نمود اما تصمیم گیری نهایی در مورد استفاده از یک یا چند مورد از آنها منوط به بررسی های دقیقتر و آنالیز اقتصادی هر یک از موارد می باشد. یکی از اولین و بدیهی ترین راههایی که جهت بالا بردن دمای بتن به نظر می رسد گرم کردن آب مورد استفاده می باشد.

همچنین محفوظ نگه داشتن منبع آب از یخ زدن، با استفاده از عایق حرارتی نظیر پشم شیشه مفید می باشد.استفاده از آب گرم معمولا برای دماهای پائین تر از 7 درجه سانتی گراد معمول و مرسوم می باشد.دمای سیمان به هنگام تخلیه از بونکر به سیلو،طبق اندازه گیری های انجام شده در کارگاه،به حدود 83 درجه سانتی گراد می رسد و اگر برنامه بتن ریزی به صورتی تنظیم شود که بتن از سیمان تازه تخلیه شده که حرارت بالایی دارد استفاده گردد،بتن با دمای بالاتری حاصل خواهد شد.

یکی دیگر از راه کارهای مورد بررسی این است که با تدابیر و تمهیداتی مقاومت اولیه بتن را افزایش دهیم تا تاثیر نا مطلوب کاهش دما در روند کسب مقاومت بتن، جبران شده باشد.استفاده از سیمان تیپ III که دارای درصدهای بالاتری از C 3 S و C 3 A است موجب می شود.

مقاومتهای فشاری 3و7 روزه به ترتیب با مقاومتهای 7و28 روزه بتن ساخته با تیپ Iو II معادل شود.همچنین می توان با پر مایه تر کردن مخلوط بتن و افزایش عیار سیمان،مقاومت اولیه آن را افزایش داد.

تدبیر دیگر استفاده از مواد زود گیر کننده است.رایجترین و پرمصرفترین زودگیر کننده،کلرید کلسیم است و جزء فعال اکثر تسریع کننده هایی است که تحت عناوین تجاری مختلف فروخته می شود.استفاده از مقادیر صحیح این ماده باعث افزایش مقاومت اولیه بتن در هوای سرد و حفاظت بهتر در مقابل آسیب ناشی از دمای یخ زدگی می گردد.مقدار مصرفی کلرید کلسیم باید به میزان لازم برای حصول نتایج مطلوب ،محدود شده و توصیه می شود از 2 درصد وزنی سیمان تجاوز نکند. غالبا میزان یک درصد جهت تامین خواسته ها کفایت می کند .نتیجه تحقیقات نشان می دهد که افزودن کلرید کلسیم به بتن می تواند مقاومت اولیه را تا 10 برابر افزایش دهد.

کلرید کلسیم مانند یک کاتالیزور در واکنش هیدراتاسیون C3S عمل می کند.البته باید توجه داشت وجود کلرید کلسیم در بتن فقط در مورد بتن غیر مسلح مناسب است و در بتن مسلح موجب خوردگی فولاد می شود.


برخی دیگر از تسریع کننده های حاوی سیلیکات ها و کربنات های قلیائی، فلوئوسیلیکات ها و تری آتانولامین ها نیز جهت این منظور مفید هستند.مواد افزودنی زودگیرکننده در بازار متنوعند،اما به نظر می رسد استفاده از مواد زیر نتایج مطلوب را در پی داشته باشد.

1- Sikament HE200 که یک فوق روان کننده زودگیر برای بتن و ملات است.این افزودنی در مواردی که مقاومت اولیه بالا پس از 8 ساعت مورد نظر باشد،در بتن با دمای حد اقل 5 درجه سانتی گراد قابل استفاده است.با استفاده از این افزودنی می توان نسبت آب به سیمان را تا حدود10 درصد کاهش داد و افزایش حدود 50 درصد در مقاومت اولیه را بدست آورد.

2- چنانچه مقاومتهای اولیه بالاتری مورد نیاز باشد می توان از Sikarapid 1 استفاده نمود.

3- افزودنی Conplast SP333 از شرکت فوسروک نیز به نظر می رسد مناسب باشد.

مصالح به هنگام روز در برابر نور خورشید قرار داشته و در حال گرم شدن هستند،و با توجه به این که تبادل حرارتی مصالح به مقداری زمان نیاز دارد،می توان گفت بهترین و مطلوبترین زمان برای رسیدن به بتن با دمای بالا تر،حوالی بعد ازظهر تا حدود نیمه شب است . در این محدوده زمانی،بیشترین مقدار گرمای ممکن جذب بتن می شود.عکس این حالت به هنگام صبح اتفاق می افتد یعنی مصالح در طی شب تا صبح در حال از دست دادن حرارت هستند و برای مواقعی که بتن سردتر و بادمای پائین تر مورد نظر باشد،بتن ریزی صبح زود تا قبل از ظهر مناسبترین زمان خواهد بود.

با توجه به وضعیت زمانی و آب وهوایی که در حال حاضر در آن قرار داریم،مشکلی که با آن مواجه هستیم،دمای اولیه بتن نیست چرا که با استفاده از مطالب ذکر شده،می توان دمای بتن را آن گونه که نیاز پروژه ایجاب کندتنظیم نمود.مساله اصلی مطرح که باید بررسی شود،دمای عمل آوری پائین است که بر روند تولید آنتی فرها تاثیر می گذارد و اثر آن به این صورت است که کسب مقاومت را کند

بحث اساسی و مساله اصلی که باید تحلیل شودکاهش دمای متوسط هوا و بررسی تاثیر آن بر خواص بتن است.

با تدابیری که در حال حاضر اتخاذ شده است،از عایق پشم شیشه به عنوان عایق حرارتی آنتی فرها استفاده می شود.بررسی های موجود بر روی آنتی فرهای تولید شده نشان می دهد دمای مغزه بتن به حدود 63 درجه سانتیگراد می رسد.همچنین دمای سطح بتن حدود 53 درجه سانتیگراد شده است.این در حالی است که در همین زمان دمای محیط 19 درجه بوده است.این مطلب بیانگر آن است که عایق حرارتی پشم شیشه به خوبی می توانددمای بتن را حفظ کرده و از کاهش آن جلوگیری نماید.لذا عمل آوری همه آنتی فرها در روزهای نخست در شرایط یکسان قرار داشته و بالطبع کسب مقاومت آنها نیز مشابه است.بنا بر این می توان نتیجه گرفت،در شرایط موجود حتی اگر دما افت کرده باشد و به حد یخبندان هم برسد عایق حرارتی قادر است حرارت بتن را حفظ کرده و عمل آوری بتن روال معمول خود را داشته باشد.در عین حال در صورتی که این وضعیت کافی تشخیص داده نشود می توان با افزایش ضخامت لحاف پشم شیشه و دو لایه کردن آن،ضریب اطمینان بیشتری را بدست آورد.


خلاصه و نتیجه گیری :

به طور خلاصه می توان تمهیدات زیر را جهت کنترل دمای بتن مورد نظر قرار داد :

1- بتن ریزی در نیمه دوم شبانه روز (12ظهر تا 12 شب) جهت رسیدن به بتن با دمای بالاتر

2- عایق پوش کردن منبع آب جهت حفظ دما و جلوگیری از یخ زدگی آن

3- گرم کردن آب

5- استفاده از افزودنی هایی که از یخ زدن بتن جلوگیری کند.

6- در صورت امکان استفاده از سیمان تیپ III در صورت وجود، جهت کسب مقاومت سریعتر برای بتن های غیر حجیم

7- افزایش عیار سیمان و به تبع آن رسیدن به حرارت هیدراتاسیون بیشتر و دمای بالاتر و کسب مقاومت بیشتر (برای بتن های غیر حجیم)

8- استفاده از مواد افزودنی تسریع کننده مقاومت حاوی کلرید کلسیم (برای بتن های مسلح کمتر از 2 درصد)

9- دو لایه کردن لحاف پشم شیشه ها جهت حفظ بهتر دمای آنتی فرها


مشاوره تخصصی

متخصصین این شرکت آمادگی خود را جهت حل مشکلات سیستم های برودتی صنعتی شمااعلام نموده و در صورت نیاز مورد (موارد) را در کادر زیر مرقوم فرمایید

rcipower

با پست الکترونیک با ما در تماس باشید

info@farasardco.com

نشانی شرکت : تهران - خیابان توحید - خیابان پرچم - پلاک 65

نشانی کارخانه : ایران - شهر قدس - بلوار امامزاده - بعد از چهار راه گلبرگ - مجتمع 47 - پلاک 9 - کد پستی: 3153613111