• فراسرد
  • فراسرد

Call the customer support + 98 (21) 66903810-11


فرم چیلر صنعتی
فرم سفارش آنلاین چیلر صنعتی

نام و نام خانوادگی :

نام شرکت :

شماره تماس :

محل نصب پروژه :

چیلر صنعتی :

زیر صفر بالای صفر

دمای مورد نیاز :

مقدار مایع در گردش در ساعت :

دمای ورودی به دستگاه :

دمای خروجی از دستگاه :

در صورت درخواست استفاده از نوع کندانسور و اواپراتور نوع مورد نظر را اعلام نمائید. :

پست الکترونیکی :

توضیحات :

فراسرد