• فراسرد
  • فراسرد

Call the customer support + 98 (21) 66903810-11


فرم سفارش آنلاین
فرم سفارش آنلاین چیلرشیر سردکن ( جهت دامداری ها )

نام و نام خانوادگی :

نام شرکت :

شماره تماس :

محل نصب پروژه :

مقدار شیر در شبانه روز :

تعداد دام شیری :

ظرفیت شیردوش :

پست الکترونیکی :

در صورت تمایل توضیحات خود را تکمیل فرمائید :

فراسرد