• فراسرد
  • فراسرد

Call the customer support + 98 (21) 66903810-11


فرم سفارش آنلاین
فرم سفارش آنلاین سردخانه

نام و نام خانوادگی :

نام شرکت :

شماره تماس :

محل نصب پروژه :

فضای احداث سردخانه :

سردخانه :

زیر صفر بالای صفر

محصول مورد نظر جهت نگهداری :

حداکثر مقدار ورودی در یک روز :

پست الکترونیکی :

در صورت تمایل توضیحات خود را تکمیل فرمائید :

فراسرد