• فراسرد
  • فراسرد

Call the customer support + 98 (21) 66903810-11


آیس بانک
1-شرکت لبنی دامداران شهریار
2- شرکت لبنی لبن دشت( چوپان) گرمسار
3- شرکت پودر بسیم غرب کرمانشاه
4- زمزم آبادان آابادان
5- تلاونگ تهران
6- فرآورده های تخم مرغ صنعت غذایی بنا نظر آباد
7- شرکت بام لبن تهران اهواز
8- عصاره طلایی تبریز تبریز
9- پادراتوس قوچان
10- دامدوش بیهق سبزوار
11- واحد تولیدی بستنی و لبنیات برج نور گرگان
12- شیر سحرگهان ساری ساری
13- فرآورده های لبنی زرند کرمان
14- کارخانه الوند پنیر نهاوتد نهاوند
15- صنایع شیر درافشان بردسکن
16- امگا گستر سپاهان اصفهان
17- شرکت تهویه کوهساران تهران
18- تعاونی دامداران ملایر
19- تعاونی دامداران الوند قزوین
20- تعاونی دامداران هلال سهند قزوین
21- آستان قدس رضوی مشهد
22-پکیج 50 تنی شرکت پگاه لرستان بروجرد
23- کشت و صنعت پگاه فارس فارس
فراسرد