• فراسرد
  • فراسرد

Call the customer support + 98 (21) 66903810-11


چیلرهای صنعتی _ آبسردکن_برج خنک کن
1- دارو پخش تهران
2- سازمان انرژی اتمی کرج کرج
3- نان قدس رضوی مشهد
4-بهار دالاهو (مانیزان) کرمانشاه
5- شرکت مپنا تهران
6- شرکت پترو صنعت گامرون بندرعباس
7- شرکت شیمی نصر اشتهارد
8- شرکت کابل خودرو سبزوار
9- شرکت مانیزان اسلام آباد غرب
10- شرکت تک نان جنوب(تک کامارون) اهواز
11- عسل پارس خمین اراک
12- داروسازی خوارزمی تهران
13- اذین شوشتر شوشتر
14- باغداران شاهرود شاهرود
15- لاهوت آبکاری کرم اراک
16- تجهیزات هلال ایران - سها
17- نان قدس رضویفراسرد